A Development and Validation Study of Maternal Gatekeeping Scale
Young Hwan Yee, Jihyeon Han
Korean J Child Stud. 2018;39(4):139-152.   Published online 2018 Aug 31     DOI: https://doi.org/10.5723/kjcs.2018.39.4.139
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Genişletilmiş Anne Bekçiliği Kavramsal Modelinin Anneye Özgü Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi
Güleycan AKGÖZ AKTAŞ, Melisa EBEOĞLU DUMAN
Uluslararası İnsan Çalışmaları Dergisi.2021; 4(8): 217.     CrossRef