Comparison of the Effects of Children's Parentification on Their Internalized Problems Between Multicultural and Monocultural Families: The Mediating Effects of Internalized Shame and Self-Differentiation
Ji Seon Lee, Jung Min Kim
Korean J Child Stud. 2019;40(2):39-56.   Published online 2019 Apr 30     DOI: https://doi.org/10.5723/kjcs.2019.40.2.39
Citations to this article as recorded by Crossref logo
Ebeveynleşme ile Depresyon, Kaygı, Stres Arasındaki İlişkide Benliğin Ayrımlaşmasının Aracı Rolü
Ali KARATAŞ, Bülent GÜNDÜZ
OPUS Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi.2021;[Epub]     CrossRef